Save the Brno Biennial!
 • Moravská galerie v Brně, pořadatel Bienále Brno, vydala 24. dubna 2022 zprávu, ve které oznamuje, že se „rozhodla upustit od pravidelných přehlídek Bienále Brno a nahradit je udržitelnou trvalou digitální platformou.“

  Na této stránce sdílíme naše snahy o zachování Bienále Brno.

 • The Moravian Gallery in Brno, the organizer of the Brno Biennial, announced on April 24, 2022, that it had “decided to abandon the regular exhibitions of the Brno Biennial and replace them with a sustainable permanent digital platform.”

  This website shares our efforts to save the Brno Biennial.

Novinky / News

2/3/2023Schůzka se zástupci TIC Brno a Odboru kultury města Brno / Meeting with represenatives of TIC Brno and the Culture department of the Brno City

zápis / meeting notes (PDF) (CS)

25/2/2023Ukončení petice / Petiton closed


Vážení,

děkujeme vám za podporu naší petice za záchranu Bienále Brno. K dnešnímu dni jsme nasbírali 2790 podpisů. Takový ohlas jsme při otevření petice v květnu loňského roku nečekali.

Od dubna loňského roku, kdy Moravská galerie v Brně oznámila, že se „rozhodla upustit od pravidelných přehlídek Bienále Brno a nahradit je udržitelnou trvalou digitální platformou“, jsme učinili několik kroků ve snaze bienále zachránit. Vedle spuštění petice jsme uspořádali veřejné setkání na UMPRUM, uskutečnili řadu online schůzek a zejména se sešli se zástupci Ministerstva kultury ČR a vedením Moravské galerie v Brně.

Současný stav našeho úsilí není zcela pozitivní. Ani po předložení našich argumentů pro pokračování Bienále Brno (včetně petice) nemá Moravská galerie v Brně, konkrétně její současné vedení, o zachování bienále zájem. Stále apelujeme na Ministerstvo kultury a město Brno, které se zdají být relativně otevřené pokračovat v diskusi o Bienále Brno. Teprve budoucnost však ukáže, zda tato cesta někam vede.

V tuto chvíli hledáme další možnosti. Kupříkladu instituci, která by byla ochotna Bienále Brno dočasně hostit, než najde svůj nový stálý domov.

Chceme vám ještě jednou poděkovat za vaši podporu. Znamená pro nás mnoho!


Dear all,

Thank you very much for supporting our petition to Save the Brno Biennial. We have collected 2790 signatures to date, which we did not expect when opening the petition in May of last year.

Since the Moravian Gallery in Brno announced in April last year that it had “decided to abandon the regular exhibitions of the Brno Biennial and replace them with a sustainable permanent digital platform,” we have made several steps in our attempt to save the biennial. Next to launching the petition, we organized a public meeting at UMPRUM, the art academy in Prague, held several online meetings, and mainly met with the Ministry of Culture of the Czech Republic and the directorship of the Moravian Gallery in Brno.

The current state of our efforts is not entirely positive. Even after presenting our arguments for continuing with the Brno Biennial (including the petition), The Moravian Gallery in Brno, specifically its current directorship, is not interested in preserving the biennial. We keep appealing to the Ministry of Culture and the City of Brno, who seem both relatively open to continuing the discussion about the future of the Brno Biennial, though whether this will lead anywhere remains to be seen.

At the moment, we are looking for other possibilities, for example, an institution that would be willing to temporarily host the Brno Biennial until it finds its new permanent home.

We want to thank you again for your generous support. It means a lot to us!


14/10/2022Schůzka s vedením Moravské galerie v Brně, pořadatelem Bienále Brno / Meeting with the Moravian Gallery in Brno, organizer of the Brno Biennial

zápis / meeting notes (PDF) (CS)

25/6/2022
15:00
Veřejné setkání / Public meeting (CS)
UMPRUM, Mikulandská 5, Praha

Veřejné setkání k budoucnosti Bienále Brno. Příležitost přispět nebo se přímo zapojit do snah o jeho zachování.
(kino 3. patro, moderuje Pavla Pauknerová)

 1. Kapitoly z historie Bienále Brno
  (příspěvky v délce max. 15 min.)
  • Alan Záruba, Aleš Najbrt
   BB léta devadesátá a nultá.
  • Adam Macháček, Radim Peško, Tomáš Celizna
   BB 2012–2016
  • Adam Štěch
   BB 2018
  • Marek Pokorný
   Organizační, finanční a institucionální parametry BB.
  • Marta Sylvestrová
   Pohled teoretičky a bývalé kurátorky Bienále Brno 2000–2010 na dosavadní vývoj BB.
  • Iva Janáková
   Pohled teoretičky a kurátorky grafického designu na BB.
 2. Osobní příspěvky
  (příspěvky v délce max. 7 min.)

  Aleš Najbrt, Radek Sidun, Robert V. Novák
  Radim Peško
  Mikuláš Macháček, Tereza Hejmová
  Lukáš Kijonka
  Pavla Pauknerová
  Tomáš Celizna

 3. Moderovaná diskuse

  Příležitost diskutovat témata a otázky spojené s budoucností Bienále Brno a reagovat na příspěvky v prvních dvou blocích.

Public meeting on the future of the Brno Biennial. An opportunity to contribute or directly participate in efforts to save the Biennial.
This meeting will be held in Czech.
(cinema 3rd floor, moderated by Pavla Pauknerová)

 1. Chapters from the history of the Brno Biennial
  (contributions of up to 15 min.)
  • Alan Záruba, Aleš Najbrt
   BB of the nineties and noughties.
  • Adam Macháček, Radim Peško, Tomáš Celizna
   BB 2012–2016
  • Adam Štěch
   BB 2018
  • Marek Pokorný
   Organisational, financial and institutional parameters of the BB.
  • Marta Sylvestrová
   BB from the perspective of a theorist and former curator of the Brno Biennial 2000–2010.
  • Iva Janáková
   BB from the perspective of a theorist and curator of graphic design.
 2. Personal contributions
  (contributions of up to 7 min.)

  Aleš Najbrt, Radek Sidun, Robert V. Novák
  Radim Peško
  Mikuláš Macháček, Tereza Hejmová
  Lukáš Kijonka
  Pavla Pauknerová
  Tomáš Celizna

 3. Open discussion

  Opportunity to discuss topics and issues related to the future of the Brno Biennial and respond to contributions in the first two blocks.

24/6/2022Schůzka na Ministerstvu kultury České republiky / Meeting at the Ministry of Culture of the Czech Republic
24/5/2022Petice otevřena / Petition open
 • The Brno Biennial is a crucial event – it should not disappear. It played a major role in our own practice (in 2012, we were invited to develop a large exhibition for the biennial), and continues to play an important role in the practices of countless other designers and artists. It is a place where east meets west, where young meets old, where communities and individuals merge. It’s a gathering that can’t be replaced with a website.
  Marieke Stolk (Experimental Jetset), Netherlands
  25/5/2022
 • Eine der schönsten Grafikdesign Biennalen!
  Caroline Richter, Germany
  25/5/2022
 • I love the Biennial
  Severin Bunse, United States
  25/5/2022
 • We need to carry on this beautiful events. Let’s keep calm and carry on. Rooting for ya, Biennale ✌️
  Sumi Kang, Canada
  25/5/2022
 • Bienále Brno bylo mělo by být platformou pro setkávání profesionálů, studentů i zájemců z řad veřejnosti. Místem pro sdílení – výstavy a přednášky – současného grafického designu. Existence takové platformy je důležitá pro udržení kvality oboru, který drží úroveň značné části veškerého vizuálního sdělení.
  Štěpánka Bláhovcová, Czechia
  26/5/2022
 • Fyzická přítomnost je v oboru nesmírně důležitá a ne vždy lze nahradit!
  Ondřej Šašek, Czechia
  27/5/2022
 • The Brno Biennial is an essential referent of graphic design, the discipline of visual communication.
  Jesús Del Hoyo Arjona, Spain
  27/5/2022
 • The editions of the Biennale that I have experienced were of very high quality in terms of content and never driven by profit. An international meeting place in a beautiful city, with exciting personalities and well thought-out exhibitions, which cannot be replaced in virtual space alone. Let's all support this petition!
  Serge Rompza (NODE Berlin Oslo), Germany
  27/5/2022
 • I have been to the biennial 5 times, and it has always been a very high quality event. There is no such thing in Europe.
  Peter Simon, Hungary
  27/5/2022
 • Because Brno Biennale was Amazing, and I am singing this song about Brno so many times:
  Since you been gone,
  I can do whatever I want
  I can see whomever I choose
  I can eat my dinner in a fancy restaurant
  But nothing
  I said nothing can take away these blues'
  Cause nothing compares
  Nothing compares to you
  Marcin Nowicki, Poland
  27/5/2022
 • The Brno Biennial is one of the most important events for the international graphic design community, it is essential that it continues its work!
  Silvia Sfligiotti, Italy
  29/5/2022
 • Přerušit nejvýznamější akci oboru s mezinárodní účastí a tradicí od roku 1963 považuji za nešťastné.
  Michaela Vašáková, Czechia
  30/5/2022
 • Todos debemos apoyar la cultura en todas sus facetas, no destruirla.
  Pilar Correa Reveron, Spain
  2/6/2022
 • To oduvodneni na strankach MG je jak ze sketche Onionu… Co takhle pozavirat kina, divadla a galerie, protoze Netflix a Zoom a NFTs a "vetsi odpovednost k zivotnimu prostredi"? Presun do online samozrejme, ale jako doprovod k offline, ne jeho nahrada!
  Martin Pulicar, Czechia
  3/6/2022
 • Because I want go to Bienale in Future, not in digital world
  Barbora Horáková, Czechia
  6/6/2022
 • It’s one of the best events in Europe!!!
  Kira Schinko, Austria
  8/6/2022
 • I have attended and admire the Biennial for its unique position within the graphic design landscape.
  Benjamin Critton, United States
  8/6/2022
 • The current management team of MG is contributing with an absolute lack of understanding of the importance of similar events not only in the world of graphic design. People with such a vision should not work in artistic or cultural environment. This is your contribution to the history of your own institution! Shame on you!
  Milan Nedvěd, Czechia
  9/6/2022
 • Signing in support of all alternative thought and creative exchange. The sustainability argument is of course compelling — but is the only alternative an on-line archive? What about a triennial, participants traveling by train, guest speakers from the realm of ecological design explaining the illusions created by carbon offsetting and so on. Isn’t this an opportunity to become the first truly sustainable design gathering. Experimenting with that, keeping the Brno Biennial going on a ‘reduced flame’ and eventually leading the way?
  Laurent Benner, United Kingdom
  9/6/2022
 • I like art
  Arjen Lancel, Netherlands
  9/6/2022
 • Protože je to zločin!
  Jan Bureš, Czechia
  14/6/2022
 • Few events like this survive our time. We must encourage it's permanence and future for the new generations of typographers and designers.
  Fernando Ondarza, Mexico
  18/6/2022
 • I am a graphic design student from Slovakia studying in Ostrava. I have had knowledge about this wonderful event for three years now, but unfortunately I did not have the opportunity to visit yet. If Bienale Brno got canceled, I would be really disappointed, angry even. And I bet I am not the only one. Think about younger generations too. Digital is okay but have hands on something is just so much better. Every graphic designer and creative must know that.
  Zuzana Ordzovenská, Czechia
  19/7/2022
 • This Is Brno!
  Thomas Neugebauer, Germany
  20/7/2022

Bienále Brno / Brno Biennial

 • Mezinárodní bienále grafického designu Brno, pořádané od roku 1963, je výjimečnou kulturní událostí, která se pravidelně zabývá vizuální komunikací a grafickým designem, a to formou přehlídek, výstav, sympozií, workshopů, publikační činnosti a dalších aktivit.

 • Established in 1963, the International Biennial of Graphic Design Brno is one of the oldest and most important events in the field of visual communication worldwide. For almost six decades, the Brno Biennial has provided a major international platform for exhibitions, discussions, and relevant accompanying programmes on the dynamically expanding field of graphic design, an integral part of visual culture.

Ke stažení / Downloads

Média / Press

31/8/2022Vyjádření ředitele VOŠ Scholastika (CS)
prohlášení/statement, VOŠ Scholastika
22/7/2022Vztahy s profesní komunitou jsou na bodu mrazu, přibližuje kurátor Ondřej Chrobák složitou atmosféru mezi grafiky a Moravskou galerií (CS)
rozhovor/interview, Czechdesign
2/7/2022Pedagogové Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, protestují proti rozhodnutí Moravské galerie v Brně, která oznámila zrušení pravidelných přehlídek Bienále Brno. (CS)
prohlášení/statement, Hellichovka (VOŠ grafická a SPŠ grafická / the Prague Graphic School)
23/6/2022Co se stalo s Bienále grafického designu? (CS)
komentář/opinion, Artalk
31/5/2022Bez grafického bienále v Brně ztrácíme kontakt se světem i část kulturního dědictví (CS)
rozhovor/interview, ČRo Vltava – Akcent
30/5/2022Nepochopitelný alibismus (CS)
rozhovor/interview, Czechdesign
3/5/2022Budoucnost Bienále Brno – Odpověď (CS)
reakce vysokých škol / response of Czech art academies
24/4/2022Budoucnost Bienále Brno (CS)
aktualita, Moravská galerie v Brně / news item, Moravian Gallery in Brno

Dokumenty / Documents

25/2/2023Proč Česká republika potřebuje Bienále grafického designu (CS)
5/12/2022Apel na zachování Bienále Brno (CS)
dopis městu Brno / letter to the city of Brno (PDF)
5/12/2022Bienále Brno (CS)
dopis ministerstvu kultury / letter to the ministry of culture (PDF)
22/10/2022Zápis ze schůzky s vedením Moravské galerie v Brně 14/10/2022 (CS)
zápis / meeting notes (PDF)
11/9/2018Bienále Brno 2012, 2014, 2016 (CS)
závěrečná zpráva / final report (PDF)

Odkazy / Links

Kontakt / Contact

[email protected]